---"HÛ"NUN SALÂTI -> Tecelli

---ALLAH'IN SALÂVATI-> "Sistem"i yaratmak

---RAHMAN'IN NEFESİ-> (Kurân'ın tâlimi-Allah'ın cana can katan rahmeti)

--RABBİN SALÂTI->“Mi’râc”-Sürekli Allah'a yönelişi muhafaza etmek

 

 

 

NAMAZ->"SALÂT"

{Rabbine yöneliş-Nübüvvet işleviyle bildirilen "Sistem"(Rahmet)}

 

 

 

Nefslerinizde!... Hâlâ (fark etmiyor) görmüyor musunuz?(51/21)

 

Allah, Kendisine olan yönelişlere mutlaka icabet ederek gereğini oluşturur.("El Muciyb")

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
     

KAVRAMLARLA KURÂN-I KERİM'E BAKIŞ

 

 

 

 

 
 

 

KURÂN'I BIRAKIP NEREYE GİDİYORSUNUZ?(81/26)!

 

ŞÜPHESİZ Kİ, O(Evren)  KURÂN-I KERİM’DİR (56/77)

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ

 
 

 

2012 ® RADYO YANSIMALAR web sitesi. 24 saat yayın

   

 

 

 

 

"DİN"="SİSTEM"

KURÂN VE HADİS BÜTÜNÜ!


(Anayasa ve Rasûlullah'ın tatbikatı!)

 

 

 

Ahmed Hulûsi'de Kavramlar