KAVRAMLARLA

KURÂN-I KERİM'E BAKIŞ

 

 
 

 

."HÛ"NUN SALÂTI -> Tecelli ("HÛ" ki, işaretlerini size gösteriyor)

.ALLAH'IN SALÂVATI-> "Sistem"i yaratmak (Allah size işaretlerini gösteriyor)

 

.RAHMAN'IN NEFESİ->(Kurân'ın tâlimi-Allah'ın cana can katan rahmeti)

 

.RABBİN SALÂTI->“Mi’râc”-Sürekli Allah'a yönelişi muhafaza etmek

 

."RUH"TAN "KALB"E YANSIMALAR

 

 

 

 

NAMAZ->"SALÂT"

{Rabbine yöneliş-Nübüvvet işleviyle bildirilen "Sistem"(Rahmet)}

 

 

 

 

Allah, Kendisine olan yönelişlere mutlaka icabet ederek gereğini oluşturur.("El Muciyb")

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

     

KURÂN'I BIRAKIP NEREYE GİDİYORSUNUZ?!(81/26)

 

ŞÜPHESİZ Kİ, O(Evren)  KURÂN-I KERİM’DİR (56/77)

     

 

 

Nefslerinizde!...

Hâlâ (fark etmiyor) görmüyor musunuz?(51/21)

 

Bunu ne kadar az hatırlayıp, üzerinde derin düşünmüyorsunuz!(7/3)

 

İLLÂ ALLAH!

 

"Allah tüm yaratılmışları ibda eder (açığa çıkartır), sonra onu iade eder (aslına rücu ettirir)...

 Nasıl döndürülüyorsunuz?"(10/34)

 

 

 
 
 

Ahmed Hulûsi'de Kavramlar

 

 

 

 

 

 

 
 

 

KURÂN-I KERİM ÇÖZÜMÜ

 

 
 

 

2012 ® RADYO YANSIMALAR web sitesi. 24 saat yayın

   

 

 

 

 

 

 

"DİN"="SİSTEM"

KURÂN VE HADİS BÜTÜNÜ!


(Anayasa ve Rasûlullah'ın tatbikatı)!

 

Andolsun ki, Rasûlullah'ta sizin için mükemmel bir örnek yaşam vardır!(33/21)

 

HÜKÜM VE İDARE

 

.HÜKÜM {Allah Emri-Oluş Hükmü-"O Saat"in ("Kıyamet"in) oluşması hükmü-Planlanmış (yerine gelmesi kesin) bir kader}

 

.HÜKÜMRAN->ALLAH!

 

.HÜKMÜN AÇIKLANDIĞI SÜREÇ ->Kıyamet(Sünnetullah'ın gerçekliğinin fark edildiği Gün)

 

.İDARE->("Hüküm" üzere tedbirat-Akış-Oluşum-"Yeni bir şe'n")

 

."OLUŞMAKTA OLAN"->("Ulûhiyet"in isteği) >KESİN YERİNE GELEN!

{"İki ilâh edinmeyin! 'HÛ', sadece Ulûhiyet sahibi BİR'dir (cüzlere ayrılmayı ya da cüzlerin bütünü olmayı kabul etmeyen TEKilliktir)-16/51}

 

.YÜRÜRLÜKTE OLAN DEĞİŞMEZ DİN->İSLÂM(Sünnetullah gerçekliği-Hak Din-Tek bir yaratış Sistemi)

 

 

Kim Hükmü tedbir ediyor?"... "Allah" diyecekler...

De ki: "O hâlde niye korunanlardan olmuyorsunuz?"(10/31)